Opening waterbergingsgebied De Hooge Boezem

Gepubliceerd: 29 september 2014 | Tags:

Het waterbergingsgebied De Hooge Boezem achter Haastrecht is op 25 september officieel geopend door Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De heer Smit onthult informatiebord bij de Hooge Boezem achter Haastrecht

De heer Smit (CvdK) onthult het informatiebord bij de calamiteitenduiker in de Hooge Boezem

Van test naar praktijk

Afgelopen maand werd de waterbergingscapaciteit getest van De Hooge Boezem en de resultaten daarvan waren positief, zo vertelde projectleider Yvo Snoek van de Stichtse Rijnlanden. Binnen 48 uur stond de polder blank en werd 73.000 m3 water opgevangen. “Overloopgebieden kunnen er voor zorgen dat we droge voeten houden in geval van extreme regenval. Dit komt naar schatting eens in de vijf jaar voor”.

Natuurontwikkeling

De polder is in handen van het Zuid-Hollands Landschap. Regiohoofd Warner Reinink is verheugd over de nieuwe functie van het gebied. “Met de inrichting van De Hooge Boezem wordt waterberging, natuurontwikkeling , cultuurhistorie en recreatie met elkaar gecombineerd”. De natte polder werkt als een magneet op vele steltlopers en moerasvogels.

Onderstaande cijfers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard illustreren dit beeld:

Deel dit artikel met vrienden, familie en kennissen